V edycję konkursu objął patronatem
Portal ngo.pl


Dziecko jest cudem - idee Janusza Korczaka w świadomości dzieci i dorosłych

Kategoria:
Edukacja prawna
Cel:
Upowszechnienie wiedzy na temat Konwencji Praw Dziecka wśród uczniów i rodziców, uwrażliwienie dorosłych na zagadnienia związane z aspołecznymi zachowaniami dzieci, przedstawienie idei głoszonych przez Janusza Korczaka.
Opis:
W pierwszym etapie projektu TKOP przeprowadził dla uczniów warsztaty poświęcone Konwencji Praw Dziecka. Pedagog szkolny zorganizował zajęcia profilaktyczne na temat bezpieczeństwa. Następnie uczniowie wzięli udział w konkursie plastycznym pt. „Dziecko jest cudem”. Kolejnym etapem projektu było ogłoszenie konkursu literackiego. Ponadto przedstawiciele samorządów uczniowskich w 4 szkołach podstawowych przeprowadzili badania na temat znajomości praw dziecka. Rezultaty ankiet przedstawiono na konferencji szkół uczestniczących w projekcie „Co dzieci wiedzą o swoich prawach?”. Do współpracy w projekcie włączono także rodziców, których wraz z psychologami i pedagogami zaproszono do uczestnictwa w trzech spotkaniach, na których prelegentami byli Krzysztof Pałys OP („Mechanizmy wywierania wpływu na dzieci i młodzież w grupach destrukcyjnych i sektach”), Dorota Zawadzka („Jak mądrze wychowywać swoje dziecko. Model współpracy nauczyciela i rodzica jako wspólnoty nauczycielsko-rodzicielskiej”) oraz Anna Maria Wesołowska („Młodzieńczy wybryk a konsekwencje prawne. Jak uchronić swoje dziecko przed konfliktem z prawem”). W trzecim etapie projektu rozstrzygnięto konkurs literacki, oraz przedstawiono raport z badań liderów samorządów uczniowskich. Uczniom i rodzicom zaprezentowano przedstawienie poświęcony Januszowi Korczakowi i prawom dziecka. Nagrodzone prace plastyczne i literackie oraz raport z ankiet zamieszczono na stronie internetowej.
Szkoła:
Szkoła Podstawowa nr 3 w Poznaniu
Organizacja pozarządowa:
Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka
Czas realizacji projektu:
01.03.2012-04.12.2012
Uczestnicy:
Uczniowie klas III-VI.
Inne podmioty zaangażowane w realizację projektu:
Szkoła Podstawowa nr 18, Szkoła Podstawowa nr 19 i Szkoła Podstawowa nr 20 w Poznaniu, samorządy uczniowskie działające w tych szkołach, Parafia pw. Nawrócenia św. Pawła na Osiedlu Piastowskim w Poznaniu, Wydawnictwo Media Rodzina, Wydawnictwo W drodze - pozyskanie do wygłoszenia wykładu ojca K. Pałysa, Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 3 w Poznaniu.
Rezultaty projektu:
Uczniom znana jest treść Konwencji Praw Dziecka, wiedzą gdzie szukać pomocy w razie łamania ich praw. Potrafią przeprowadzić badania ankietowe. Nauczyli się pracować w grupie i odpowiedzialnie realizować powierzane im zadania. Podniesiono świadomość rodziców w zakresie ich roli, jako opiekunów dzieci. Zarówno dzieciom jak i rodzicom przybliżona została postać i idee Janusza Korczaka. Nauczyciele i rodzice przestali obawiać się uświadamiania dzieci na temat przysługujących im praw. Temat praw dziecka zaczął pojawiać się w kampaniach wyborczych do samorządu uczniowskiego.
Konkretne rozwiązania/ metody/ materiały wypracowane w trakcie projektu, które są stosowane również po jego zakończeniu:
Powstałe dzięki konkursom utwory literackie i plastyczne wykorzystywane są podczas zajęć z dziećmi.

"Otwarta Szkoła" - konkurs
Ministerstwa Edukacji Narodowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej


Operator V edycji Konkursu
w roku 2013

Fundacja Edukacja dla Demokracji

samorzad

© Ministerstwo Edukacji Narodowej, 2011, 2013 © Fundacja Edukacja dla Demokracji, 2011, 2013
Użytkowanie witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Szczegółowe informacje w "Polityce prywatności"
Materiały publikowane w serwisie, w szczególności teksty, grafiki, zdjęcia, rysunki, utwory muzyczne, filmy, prezentacje i inne materiały dostępne w serwisie stanowią utwory chronione prawem autorskim. Korzystanie z tych materiałów jest możliwe wyłącznie w granicach dozwolonego użytku określonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, ze zm.), w szczególności przez instytucje oświatowe i szkoły w zakresie określonym w art. 27 i 28 tej ustawy.