V edycję konkursu objął patronatem
Portal ngo.pl


Punkt przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Lgocie

Pomysł utworzenia dodatkowego oddziału przedszkolnego dla młodszych projektdzieci wyszedł od Dyrektora szkoły i został podchwycony przez rodziców, jednak lgotawładze samorządowe odmówiły finansowania. Niezrażeni tym dyrektor i rodzice prowadzili konsultacje z lokalnymi organizacjami i instytucjami. Bardzo szybko zyskali sojuszników. Po raz pierwszy pojawiła się ze strony OSP w Lgocie deklaracja fizycznej pomocy w pracach adaptacyjnych pomieszczeń szkoły na potrzeby przyszłego oddziału przedszkolnego. Przeprowadzono również sondaż wśród najbardziej zainteresowanych, czyli wśród rodziców dzieci najmłodszych – 1, 2, 3, 4 lgotai 5 latków. Odpowiedzi rodziców potwierdziły tezę o potrzebie objęcia opieką przedszkolną najmłodszych dzieci. W kwietniu 2008 roku zorganizowano zebranie z rodzicami. Ustalono wówczas, że wszystkie prace remontowe i adaptacyjne zostaną wykonane przez członków OSP w Lgocie i rodziców dzieci najmłodszych. Niezbędne do remontu środki finansowe pozyskano od zainteresowanych rodziców, organizacji i instytucji lokalnych. Te ustalenia dyrektor szkoły przekazał burmistrzowi Trzebini, któremu tym razem konkretna inicjatywa społeczna bardzo się spodobała i wyraził wstępną zgodę na otwarcie dodatkowego oddziału. lgota

W maju i czerwcu 2008 roku wykonano wszystkie zaplanowane prace. Pod koniec czerwca zaproszono do szkoły władze samorządowe. Burmistrz po obejrzeniu wyremontowanych pomieszczeń sali i korytarza obiecał, że od 1 września 2008 roku dzieci 4- i 5-letnie rozpoczną zajęcia. Władze gminy zaproponowały, aby w okresie wrzesień - grudzień 2008 roku punkt przedszkolny działał przez pięć dni w tygodniu w wymiarze 3 godzin dziennie, a od stycznia 2009 roku już na stałe 5 godzin dziennie jako oddział przedszkolny. Rodzice zgodzili się na takie rozwiązanie. Działalność punktu przedszkolnego od 1 września 2008 roku jest finansowana ze środków budżetowych gminy.

partnerzySzkoła: Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego, Lgota, Gmina Trzebinia, woj. małopolskie
Organizacja pozarządowa: Ochotnicza Straż Pożarna w Lgocie, Gmina Trzebinia, woj. Małopolskie (brak strony www)

Cele projektu:

  • utworzenie punktu przedszkolnego dla dzieci 4 i 5 letnich w Szkole Podstawowej w Lgocie,cel
  • objęcie wychowaniem przedszkolnym dzieci 4 i 5 letnich z miejscowości Lgota i Niesułowice,
  • rozpoczęcie przekształcania Szkoły Podstawowej w zespół szkolno – przedszkolny – docelowo utworzenie 2-3-oddziałowego przedszkola.


Daty realizacji projektu: 01.05 – 30.06.2008 r.

Uczestnicy projektu:uczestnicy
Dzieci 4- i 5-letnie z miejscowości Lgota (Gmina Trzebinia, Powiat Chrzanów) i Niesułowice (Gmina Olkusz, Powiat Olkusz).

Inne grupy/ instytucje/ organizacje włączone w realizację projektu:

  • Rodzice inni
  • Rada Rodziców
  • Rady Sołeckie
  • Władze gminy
  • Parafia


Rezultaty projektu:rezultaty
Funkcjonujący oddział przedszkolny dla młodszych dzieci z Lgoty i Niesułowic zapewniający dzieciom opiekę i możliwości wszechstronnego rozwoju.

Dobre praktyki wypracowane w trakcie realizacji:
Powstanie oddziału przedszkolnego było oddolną inicjatywą społeczności lokalnej i przykładem skutecznej współpracy mieszkańców i lokalnych instytucji. dobre praktyki
Jak podkreślają koordynatorzy projektu: „Ważna jest również satysfakcja i duma wszystkich biorących udział w realizacji projektu, że został on do końca zrealizowany. Dzisiaj, po podaniu w lokalnej prasie informacji o sposobie na uruchomienie punktu przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Lgocie jesteśmy konsultantem dla tych, którzy w innych miejscowościach też taką inicjatywę chcieliby podjąć. Nie odmawiamy pomocy, dzieląc się swoimi doświadczeniami.”

Wiedza/ umiejętności/ kompetencje, które młodzież przyswoiła w rezultacie realizacji projektu:wiedza
Dzięki realizacji projektu dzieci uczęszczające do przedszkola miały możliwość poznawać wszelkie treści, umiejętności i kompetencje, które przewiduje program nauczania przedszkolnego.

Materiały Ministerstwa Edukacji Narodowej

"Otwarta Szkoła" - konkurs
Ministerstwa Edukacji Narodowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej


Operator V edycji Konkursu
w roku 2013

Fundacja Edukacja dla Demokracji

samorzad

© Ministerstwo Edukacji Narodowej, 2011, 2013 © Fundacja Edukacja dla Demokracji, 2011, 2013
Użytkowanie witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Szczegółowe informacje w "Polityce prywatności"
Materiały publikowane w serwisie, w szczególności teksty, grafiki, zdjęcia, rysunki, utwory muzyczne, filmy, prezentacje i inne materiały dostępne w serwisie stanowią utwory chronione prawem autorskim. Korzystanie z tych materiałów jest możliwe wyłącznie w granicach dozwolonego użytku określonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, ze zm.), w szczególności przez instytucje oświatowe i szkoły w zakresie określonym w art. 27 i 28 tej ustawy.